!!! Varování !!!

Tvůrci těchto stránek jde jen a pouze o umělecké vyjádření !
Účelem těchto stránek není vyzývání k páchání jakékoliv ilegální činnosti, proto autor stránek nepřebírá za tuto činnost žádnou odpovědnost !
Jednotlivé materiály získal autor anonymně a není mu nic známo o autorech ani o odesílatelích !
Žádná z informací zveřejněných na stránkách http://graffiti.kvalitne.cz/  NESMÍ být použita v žádných represivních opatřeních (trestní řízení, stíhání, ...). Pokud vstoupíte, zavazujete se toto dodržet !

Berete-li toto varování na vědomí vstupte.